Skip to main content

Náš tím

[Translate to Slovenština:]

Matej Kiráľ

Manažér predaja

Ing. Vlastimil Brlica

Konateľ spoločnosti

Stanislav Janeček

projektant BRATISLAVA

Lívia Šimoničová

Projektantka BRATISLAVA - Bory

Ing. Michal Filák

Konateľ spoločnosti

Ing. Radek Zemek

manager predaja

Ladislav Juřička

projektant BRATISLAVA

Ing. arch. Michaela Mašková

projektantka BRNO

Ing. Eva Krkošková

projektantka BRNO

Ing. Petr Kolář

projektant BRNO

Ivan Kohoutek

projektant BRNO