Skip to main content

Náš tím

Ing. Vlastimil Brlica

Konateľ spoločnosti

Stanislav Janeček

technik - realizácia zákaziek

Ing. Michal Filák

Konateľ spoločnosti

Ing. Radek Zemek

manager predaja

Ladislav Juřička

projektant BRATISLAVA

Ing. arch. Michaela Mašková

projektantka BRNO

Ing. Eva Krkošková

projektantka BRNO

Ing. Petr Kolář

projektant BRNO
[Translate to Slovenština:]

Věra Dědová

projektantka PRAHA
[Translate to Slovenština:]

Břetislava Hrubá

projektantka PRAHA