Ing. arch. Michaela Mašková

Vystudovala fakultu architektury VUT v Brně a studovala taktéž na TU Graz. Kromě návrhů interiérů se věnuje řešení celkové architektury a její vazby na interiéry.

Motto: „Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci.“