Ing. Natália Suchanová

HANÁK CENTRUM BRATISLAVA – Rožňavská 4
suchanova@hanak-centrum.sk, +421 903 222 703